bart

bart 2014

Schrijf in voor Columns

Spiritueel consult

Van 09.00 tot 20.00  eerste 7 min gratis  0297-254967   

Van visie naar bezield plan

Van visie naar een bezield bedrijfsplan. Het samenspel tussen de drie functies van de leider.
In een startende organisatie vervult de leider meestal drie kernfuncties, die van ondernemer, manager en vakman. De verhouding hiertussen verandert naarmate de organisatie groeit en de leider dient hierin mee te groeien. Zo is het ontbreken van een bezielde visie vaak het gevolg van een te dominant aanwezige managersfunctie. Een bezielde visie focust het handelen, geeft energie en bindt mensen, wat de basis voor draagvlak is. Dit vraagt dus om het activeren van de ondernemersfunctie. Vervolgens dient deze visie vertaald te worden naar een bezield plan. Dit is een vertaalslag van de ondernemersfunctie naar de managersfunctie, van emotie naar ratio; dat is voor veel leiders een grote uitdaging.

U kunt het volledige artikel hier downloaden (PDF)

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>